Direct beginnen

Door het simpelweg toevoegen van ".zekermailen.nl" achter het emailadres van de ontvanger kunnen er al meteen aangetekende emails verzonden worden. Maar daarnaast beschikt ZekerMailen ook over een Outlook plug-in en kan voor grotere volumes gebruik gemaakt worden van een web service.

Juridische zekerheid

Door het genereren van een complete audit trail worden alle stappen gedocumenteerd en het tijdstip van afleveren vastgelegd. Door het bericht te voorzien van een digitale handtekening wordt het onmogelijk om de inhoud van het bericht te wijzigen en kunnen zowel verzender als ontvanger verifiëren dat de inhoud niet gecompromitteerd is.

7 jaar bewaard

Gedurende 7 jaar na verzending zorgen wij voor veilige opslag van de audittrail, het afleverbewijs en de fingerprint. De inhoud en bijlages van het bericht zelf slaan wij niet op zodat u zeker weet dat eventuele gevoelige informatie niet gehacked kan worden. ZekerMailen.nl maakt alleen gebruik van Europese datacenters waar we de data redundant opslaan.

Aangetekend versturen

Verstuur de email naar ZekerMailen via uw emailprogramma, via onze website of middels een koppeling vanuit uw eigen software

Ondertekening

Wij versturen een aankondiging van uw bericht naar de ontvanger waarna deze de mogelijkheid krijgt om uw bericht te accepteren of te weigeren

Bezorging

Na acceptatie wordt het bericht direct naar de ontvanger verstuurd, u ontvangt hiervan een bevestiging per email inclusief een rapport in PDF

In deze tijd waarin correspondentie en documenten steeds vaker digitaal verzonden worden is het belangrijker dan ooit om te weten of en wanneer een emailbericht door de bedoelde ontvanger geaccepteerd is, én dat er onomstotelijk bewijs van dit feit geleverd kan worden. En dat is waar ZekerMailen sterk in is: het gevalideerd afleveren van emails en bijlagen met vastlegging van iedere stap in het verzendproces, het aanleveren van een gedocumenteerd bewijs van aflevering, en het gedurende 7 jaar bewaren van de audit trial en de bewijsstukken.

  • Bedrijven die nu nog gebruik maken van de klassieke aantekende brief via de post, kunnen veel geld besparen én veel efficiency winnen door over te stappen op ZekerMailen. Niet alleen is ZekerMailen gemiddeld een factor 20 goedkoper dan een aangetekende brief, bovendien bespaart u op printen, papier, enveloppen en archivering. Nog afgezien van alle tijdsbesparing die u bereikt door met een druk op de knop uw aangetekende bericht te kunnen versturen.
  • Bedrijven die emails verzenden waarvan het belangrijk is om te registeren en te kunnen bewijzen wanneer en door wie de email ontvangen is kunnen gebruik maken van ZekerMailen. Zeker voor branches als juristen, notarissen, gemeentes, verzekeraars, leasebedrijven en credit management organisaties etc. is ZekerMailen een goede, veilige en efficiënte oplossing.

Gebruikers van ZekerMailen kunnen via ieder emailprogramma aangetekende emails versturen. De geadresseerde ontvangt eerst een bericht van ZekerMailen waarin het eigenlijke bericht aangekondigd wordt, en wordt verzocht het bericht te accepteren. Na acceptatie wordt het eigenlijke bericht afgeleverd bij de geadresseerde en ontvangt de verzender een digitaal bewijs van ontvangst. De status van de berichten en de afleverbewijzen zijn tevens inzichtelijk in het portal van de gebruiker.

ZekerMailen is laagdrempelig om in gebruik te nemen. Door het simpelweg toevoegen van ".zekermailen.nl" achter het emailadres van de ontvanger kunnen er al meteen aangetekende emails verzonden worden. Maar daarnaast beschikt ZekerMailen ook over een Outlook plug-in en kan voor grotere volumes gebruik gemaakt worden van een web service. Stuur ons een bericht via de Contact-pagina voor verdere details.

Communicatie per email heeft in Nederland en België (en ook steeds meer andere Europese landen) dezelfde wettelijke status gekregen als die per brief. De emailberichten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Door het inschakelen van een onpartijdige derde kan de authenticiteit van de verzender en de ontvanger worden gewaarborgd, door het genereren van een complete audit trail worden alle stappen gedocumenteerd en het tijdstip van afleveren vastgelegd. Door het bericht via een hashcode te versleutelen wordt het onmogelijk om de inhoud van het bericht te wijzigen en kunnen zowel verzender als ontvanger verifiëren dat de inhoud niet gecompromitteerd is. Kortom, ZekerMailen geeft ook juridische zekerheid.

Betrouwbaarheid en optimale beveiliging zijn de fundamenten van onze rol als onafhankelijke derde in het uitwisselen van belangrijke documenten. Daarom besteden wij maximale aandacht aan de veiligheid van mensen en systemen:
- Alle data wordt verzonden over middels SSL versleutelde verbindingen
- Alle servers staan in een ISO-27001 datacenter
- Alle data is 256 bit AES versleuteld
- Datalekken zijn uitgesloten doordat wij geen data bewaren maar alleen de digitale fingerprint
- Onze medewerkers beschikken over een VOG (tenminste functieaspecten 11, 12 en 13)

Gratis uitproberen? - Meld u nu aan en verstuur 5 berichten gratis!

Eerst een voorbeeld ontvangen?

Vul hieronder uw emailadres in en wij sturen u direct een voorbeeld bericht.