Ja, absoluut. In de Admin-gedeelte van de website kunt u uw eigen logo uploaden. Daar kunt u er tevens voor zorgen dat ontvangers die op de knop "Weigeren" klikken worden doorgezonden naar een pagina op uw eigen site. Dat geeft vertrouwen en u kunt er op die pagina op aandringen om toch zsm contact op te nemen.
Iedere klant beschikt over een Admin-gedeelte waar niet alleen getoond wordt hoeveel emails u per maanden verzonden heeft, maar waar ook alle verzonden emails en hun audittrail terug te vinden zijn.
Ja zeker, een aangetekende email heeft dezelfde juridische status als een aangetekende brief.
U kunt in de Admin-omgeving zelf bepalen hoeveel dagen een aankondigingsbericht geldig blijft voordat het vervalt. U kunt een periode tussen 1 en 365 dagen kiezen. Wanneer een bericht vervalt (dus niet wordt opgehaald) ontvangt u een bericht via email.
Met deze plug-in kunt u aangeven dat bepaalde emails via ZekerMailen verzonden moeten worden. De Outlook plug-in regelt dan de rest. Vragen over de installatie? Neem contact met ons op via de Contact-pagina. Wij helpen u graag verder.

Download plug-in
Zeker! Veiligheid van uw gegevens en zekerheid omtrent de door u verzonden berichten heeft bij ons de allerhoogste prioriteit. Daarom worden de emails via het beveiligde SMTP-protocol verzonden en slaan wij de inhoud van de mail en de bijlage niet op, wij bewaren uitsluitend de fingerprint en audittrail op onze goed beveiligde, Europese servers.
In principe kunt u zelf voor iedereen binnen uw organisatie een user account aanmaken. Er is steeds één administrator account per abonnee.
Er zijn meerdere mogelijkheden:
- handmatig: u kunt in iedere emailclient de string ".zekermailen.nl" achter het adres van de ontvanger plaatsen. Dat is al voldoende om uw eerste aangetekende berichten te versturen
- via het ZekerMailen.nl portal: in het portal is een mailclient aanwezig waarmee u opgemaakte emails als aangetekend bericht kunt verzenden.
- met de Outlook-plugin: met deze gratis plugin integreert u de ZekerMailen.nl functionaliteit in uw Outlook clients.
- via de web service: voor grotere volumes kunt u gebruik maken van onze web service. Neem contact met ons op voor de documentatie.

Per 1 juli 2016 is eIDAS verordening van kracht geworden. Hierdoor worden elektronische (digitale) handtekeningen in alle lidstaten geaccepteerd.

Een aantal belangrijke punten uit deze verordening die gerelateerd zijn aan de diensten van ZekerMailen.nl:

eIDAS Artikel 25: Rechtsgevolgen van elektronische handtekeningen

"Het rechtsgevolg van een elektronische handtekening en de toelaatbaarheid ervan als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures mogen niet worden ontkend louter op grond van het feit dat de handtekening elektronisch is of niet aan de eisen voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen voldoet."

Door bovenstaand artikel is elk elektronisch ondertekend document dus toelaatbaar als bewijslast en zal het tijdens een geschil vooral van belang zijn hoe sterk de bewijslast is. Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan hogere eisen met betrekking tot de bewijslast.

eIDAS Artikel 26: Eisen voor geavanceerde elektronische handtekeningen

Een geavanceerde elektronische handtekening voldoet aan de volgende eisen:
-a. zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
-b. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
-c. zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en
-d. zij is op zodanige wijze aan het elektronisch bestand waarop zij betrekking heeft verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord;

Op onderstaande wijzen voldoet ZekerMailen.nl aan deze eisen.

a. zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden
De acties van de ondertekenaar (dus het accepteren van het bericht) worden gelogd in de audit trail van ZekerMailen.nl en deze is middels een unieke digitale vingerafdruk verbonden aan het ondertekende document.

b. zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren
ZekerMailen genereert een audit trail, deze bevat de volgende gegevens over de ondertekenaar:
- E-mailadres
- IP-adres
- Tijd en datum van acceptatie en van ontvangst van het bericht
- Digitale vingerafdruk van het document en de bijlagen

De ondertekenaar is dus te identificeren op basis van bovenstaande gegevens.

c. zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken
De ondertekenaar kan zijn e-mailaccount onder zijn uitsluitende controle houden.

d. zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord
ZekerMailen.nl maakt een digitale vingerafdruk aan van het bericht en voegt deze toe aan de audit trail. Een digitale vingerafdruk is een code die uniek is voor ieder document. Zelfs de kleinste aanpassing in het document zorgt voor een andere code. Door de digitale vingerafdruk van het bericht te vergelijken met de digitale vingerafdruk in de audit trail is te controleren of het oospronkelijke bericht gewijzigd is.

Hiermee voldoet ZekerMailen dus aan de vereisten voor een geavanceerde elektronische handtekening, niet aan de eisen van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Ja, natuurlijk! Vul uw emailadres hier in en u ontvangt de voorbeeld mails en het bijbehorende Bewijs van ontvangst.
De verzender van dit bericht hecht er waarde aan om er zeker van te zijn dat dit bericht bij de juiste persoon en in ongewijzigde vorm afgeleverd wordt. Daarom gebruikt de verzender ZekerMailen.nl de digitale versie van aangetekende post. Wij staan als onafhankelijke derde tussen verzender en ontvanger en zorgen er voor dat alle partijen het verzonden bericht kunnen vertrouwen.
- U kunt het bericht accepteren. Kort nadat u dit gedaan heeft ontvangt u het eigenlijke bericht met eventuele bijlage.
- U kunt het bericht weigeren. In dat geval stellen wij de verzender van dit feit op de hoogte zodat deze weet dat hij u op een andere wijzen moet contacten.
In het bericht dat u ontvangen heeft staat een identificatienummer. Kopieer dit nummer, ga op deze website naar het scherm "Controleer bericht", plak het nummer daar in het vakje en klik op "Controleren". U ziet daarna meteen of het bericht inderdaad via ZekerMailen.nl verzonden is en wie de afzender is.